» Geneza: Bursztyn

*Diver

Bursztyn

W Polsce, gdzie znaczenie bursztynu w kulturze i sztuce ma wspaniałe i odległe tradycje, stwierdzenie, że bursztyn jest kopalną żywicą, jednocześnie określające jego organiczne pochodzenie, nie budzi już wątpliwości. Bursztyn bałtycki, znany od pradziejów, po raz pierwszy włączony do wykazów mineralogicznych przez Breithaupta w XIX wieku, inaczej zwany jest sukcynitem. Wielu autorów piszących o bursztynie chętnie sięga po dane z klasycznej literatury przełomu wieków, nie dodając nowych danych, które wzbogacają wiedzę o bursztynie. W określaniu twardości posługujemy się skalą Mohsa, chociaż mikrotwardość obliczona w megapaskalach (megapaskal: Kg/cm2x10) w obrębie czarnych żywic wykazuje rożnice od 60 do 280 Mpa, co może stanowić podstawę w podziale choćby na żywice "miękkie" i "twarde".

» Cały artykuł: 'Bursztyn' (21152 B więcej) Strona gotowa do druku

» Zbiorniki Wodne: Jeziora

*Diver

Jeziora

Jezioro jest naturalnym zbiornikiem śródlądowym. Jest to wypełnione wodą zagłębienie terenu (misa lub czasza jeziorna), o brzegach ukształtowanych pod wpływem falowania i prądów wodnych. W kategorii czasu geologicznego jezioro jest zjawiskiem młodym i krótkotrwałym. Większość współczesnych jezior powstała w czwartorzędzie (1-2 mln lat temu), najstarsze istniejące jeziora pochodzą ze schyłku trzeciorzędu. Powierzchnia wszystkich jezior na świecie wynosi około 2,7 mln km2, co stanowi około 1,8% powierzchni lądów; magazynują one 176, 4 tys. km3; w Polsce jeziora zajmują powierzchnię około 3,2 tys. km2, co stanowi 1,02% jej obszaru.Powstanie jeziora zależy od procesów rzeźbiących powierzchnię Ziemi (prowadzących do utworzenia zagłębienia, czyli misy jeziornej),

» Cały artykuł: 'Jeziora' (16069 B więcej) Strona gotowa do druku

» Zbiorniki Wodne: Oceany

*Diver

Oceany

Oceany stanowią, najrozleglejsze, zamieszkane środowisko ma Ziemi, pokrywające prawie trzy czwarte jej całkowitej powierzchni. Jeszcze przed 100 laty uczeni sądzili, że i niskie temperatury, ciągła ciemność i wysokie ciśnienie w głębinach zarówno morskich jak i oceanicznych uniemożliwiają istnienie w nich jakiekolwiek postaci życia. Obecnie wiadomo, że istnieją organizmy żyjące we wszystkich głębokich sferach oceanów, nawet na dnie rowów o głębokości 11 tyś. m. Charakterystyczną cechą ekosystemu oceanicznego jest niezwykłe bogactwo świata zwierzęcego. Ocean był kolebką życia i tu rozpoczynały swój, trwający miliony lat, rozwój filogenetyczny wszystkie typy zwierząt. Znamy obecnie przeszło 1 min ich gatunków; 200 000 żyje w środowisku wodnym, z czego w morzu - 150 000.

» Cały artykuł: 'Oceany' (38636 B więcej) Strona gotowa do druku

:: Login ::

 


Problemy z logowaniem?

Jeszcze nie masz konta?
·Zarejestruj się!
Strona wygenerowana w czasie 0,275781 sekund(y)